เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]29
2 ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]90
3 รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]103
4 บันทึกรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ต.ค. 2564 ]115
5 รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ต.ค. 2564 ]119
6 ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]120
7 คำสั่งเรื่องการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน [ 24 พ.ค. 2564 ]117
8 บันทึกปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ [ 20 พ.ค. 2564 ]113
9 รายงานการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]105
10 เล่มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]117
11 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน [ 9 ธ.ค. 2563 ]112
12 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 15 เม.ย. 2563 ]113
13 บันทึกข้อความ เสนอรายงานการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]116
14 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]108
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน [ 25 ธ.ค. 2562 ]114