เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์