เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]9
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 [ 1 มี.ค. 2567 ]10
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]20
4 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ม.ค. 2567 ]17
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]15
6 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ม.ค. 2567 ]18
7 สนท.เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์ ระบบติดตามสถานะการดำเนินงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไปและยังไม่มีรายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน ยกเว้น บุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย [ 23 ม.ค. 2567 ]23
8 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]64
9 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2567 ]17
10 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา [ 19 ธ.ค. 2566 ]31
11 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ และประกาศผลคะแนนการสรรหาพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]23
12 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ย. 2566 ]21
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]76
14 ประชาสัมพันธ์  เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]4826
15 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]23
16 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ต.ค. 2566 ]40
17 คำสั่ง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]24
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]38
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]35
20 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20