เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์จะดำเนินการจัดทำโคงการส่งเสริมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจะออกพ่นสารเคมีกำกัดยุงลายตัวแก่(พ่นหมอกควัน)และหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  ระหว่างวันที่  6-8  มิถุนายน  2566  เริ่มออกปฏิบัติงานเวลา  08.30 น.- 16.30  น.        

หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  และตามสภาพภูมิอากาศ    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์