เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


บันทึกปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์