เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


เล่มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เล่มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์