เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


บันทึกข้อความ เสนอรายงานการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกข้อความ เสนอรายงานการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์