เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 19 ต.ค. 2566 ]33
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 19 ต.ค. 2566 ]36
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 4/2566 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 28 ก.ย. 2566 ]15
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 3 ปี 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]9
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 3 ส.ค. 2566 ]39
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 /2566 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 2 มี.ค. 2566 ]43
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 22 ธ.ค. 2565 ]63
8 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]82
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 12 ก.ค. 2565 ]12
10 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]148
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]168
12 ปก [ 31 ต.ค. 2559 ]168
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]179
14 คำนำ - สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]202
15 ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]142
16 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]160
17 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]176
18 ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]136
19 ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]193
20 ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]159
 
หน้า 1|2