เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2566 ]46
2 ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]52
3 การดำเนินการโครงการยกย่องบุคคลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]48
4 การสรรหาและแต่งตั้งพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 7 ก.ค. 2565 ]45
5 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นวก.วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ [ 30 มี.ค. 2565 ]42
6 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2564-2566) [ 3 พ.ค. 2564 ]120
7 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2564-2566) [ 3 พ.ค. 2564 ]121
8 แผนแสดงความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 24 มิ.ย. 2562 ]134
9 แบบประเมินเลื่อนระดับประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]133