เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
โครงการต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้วยทฤษฎีแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]317
42 โครงการดูแลสุขภาพผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการกับแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]206
43 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว “อุ่นไอรักในครอบครัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]156
44 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]185
45 โครงการชี้แจงหลักเกณ์และวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]176
46 โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]148
47 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน" [ 13 ก.ย. 2562 ]230
48 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำคอร์นเฟลกคาราเมล" [ 13 ก.ย. 2562 ]203
49 โครงการอบรมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเฝ้าระวังด้านภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพ 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]119
50 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]172
51 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำไข่เค็มสมุนไพร" [ 15 ส.ค. 2562 ]164
52 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี "การทำขนมช่อม่วง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]191
53 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]135
54 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและให้ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]131
55 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]112
56 โครงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]161
57 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว “อุ่นไอรักในครอบครัว” 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]121
58 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "การทำพรมเช็ดเท้า" [ 21 มิ.ย. 2562 ]149
59 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน "การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ในครัวเรือน" [ 17 มิ.ย. 2562 ]148
60 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]135
 
|1|2หน้า 3|4