เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2566
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
2 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ประจำปี2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]27
3 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]30
4 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]19
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สองประจำปี 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]23
6 ประกาศอำเภอศรีมหาโพธิ เรื่อง เ รียกประชุมสถาเทสบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]22
7 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]20
8 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยสามครั้งที่สอง ปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]28
9 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]18
10 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]19
11 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]19
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]31
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]32
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]36
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัย สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป [ 1 มี.ค. 2566 ]38
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]31
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]33