เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2566
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]2
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัย สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป [ 1 มี.ค. 2566 ]2
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]2
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]2