เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2566


ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัย สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัย สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์