เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ให้ได้รับวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จึงกำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน  2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารห้องสมุดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีโดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย พร้อมภาชนะบรรจุน้ำแข็ง

2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28
2023-06-14
2023-06-12
2023-04-25
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-21