เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


กิจกรรม "หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังเทศน์วันพระ"


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป อำเภอศรีมหาโพธิ และ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข่มแข็งในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้จัดทำกิจกรรม "หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์วันพระ" ณ วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธาน และมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ นายตี๋ เนตรสี รองนายกเทศมนตรี ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

2023-11-24
2023-11-10
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-20
2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28