เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้คณะ    ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด

2023-11-24
2023-11-10
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-20
2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28