เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


กิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2566


โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติอีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน

2023-11-24
2023-11-10
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-20
2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28