เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


       เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

2023-11-24
2023-11-10
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-20
2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28