เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


       เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

2024-06-25
2024-06-24
2024-05-14
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29