เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


กิจกรรม :โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566


วันที่ 24 เมษายน 2566 นายอัครเดช  อารี  นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ องค์กรภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน 

โดยในช่วงเช้าร่วมพิธีสักการะไหว้พระภูมิ ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2566 และร่วมพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยและไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 17 รูป

2024-04-26
2024-04-24
2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-05
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-20