เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]252
2 ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาล [ 25 ก.ย. 2559 ]197
3 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายรับ) [ 25 ก.ย. 2559 ]211
4 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) [ 25 ก.ย. 2559 ]243
5 บันทึกหลักการเเละเหตุผล(รายละเอียดแบ่งตามด้าน) [ 25 ก.ย. 2559 ]197
6 บันทึกหลักการเเละเหตุผล(เเบ่งตามแผนงาน) [ 25 ก.ย. 2559 ]344
7 บันทึกหลักการเเละเหตุผล(หลักการเเละเหตุผล) [ 25 ก.ย. 2559 ]223
8 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 25 ก.ย. 2559 ]198
9 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 25 ก.ย. 2559 ]240
10 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ) [ 25 ก.ย. 2559 ]251
 
หน้า 1|2