เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]16
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]13
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]11
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]29
5 โครงการส่งเสริมรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออก ประจำปี พ..ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]28
6 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสองมือเรา ประจำปี พศ. 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]28
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]28
8 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.ค. 2564 ]53
9 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2564 ]39
10 คำสั่ง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 6 ก.ค. 2564 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27