เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
เจตจำนงของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข [ 17 ม.ค. 2565 ]117
2 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]112
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]120
4 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลใสสะอาด" [ 11 มี.ค. 2564 ]125
5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]119
6 บันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนแผนป้องกันทุจริตของ อปท. [ 15 พ.ค. 2562 ]126
7 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 พ.ค. 2561 ]120