เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]89
2 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]87
3 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]87
4 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) [ 21 เม.ย. 2560 ]86
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 พ.ย. 542 ]133
6 คำสั่ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]140