เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]134
2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 30 พ.ย. 542 ]132
3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา [ 30 พ.ย. 542 ]128
4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ [ 30 พ.ย. 542 ]139
5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 542 ]139
6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]139
7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 30 พ.ย. 542 ]129
8 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี การจัดหาครุภัณฑ์ [ 30 พ.ย. 542 ]129