เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 3 มี.ค. 2566 ]10
2 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]13
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 22 ธ.ค. 2565 ]18
4 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]16
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]19
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (1/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]95
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (2/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]101
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (3/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]92
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (4/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]95
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (5/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]97
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (6/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]103
12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) [ 30 พ.ย. 542 ]90
13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) [ 30 พ.ย. 542 ]101
14 ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]99
15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศาสนา [ 30 พ.ย. 542 ]101
16 ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]96
17 ยุทธศาสตร์ที่ 3 งานสร้างความเข้มแข็ง [ 30 พ.ย. 542 ]94
18 ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]94
19 ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานรักษาความสงบ [ 30 พ.ย. 542 ]90
20 ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]99
 
หน้า 1|2