เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 16 พ.ค. 2567 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 9 ก.พ. 2567 ]17
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]29
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]25
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]39
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 22 ธ.ค. 2565 ]14
7 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]52
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 12 ก.ค. 2565 ]41
9 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]54
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]72
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (1/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]132
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (2/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]134
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (3/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]131
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (4/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]133
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (5/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]139
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (6/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]146
17 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) [ 30 พ.ย. 542 ]126
18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) [ 30 พ.ย. 542 ]136
19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]141
20 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศาสนา [ 30 พ.ย. 542 ]139
 
หน้า 1|2