เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตาม ประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]39
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน [ 26 ก.ย. 2566 ]170
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]601
4 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]220
5 กฎบัตรการตรวจสอบภานใน ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 30 ก.ย. 2565 ]119
6 แผนการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]147
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 16 มี.ค. 2565 ]134
8 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 1/1 [ 15 พ.ย. 2564 ]225
9 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 1/2 [ 15 พ.ย. 2564 ]136
10 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 1/1 [ 27 พ.ย. 2563 ]117
11 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 1/2 [ 27 พ.ย. 2563 ]115
12 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 1/1 [ 11 ต.ค. 2562 ]106
13 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 1/2 [ 11 ต.ค. 2562 ]110
14 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561 1/1 [ 4 ธ.ค. 2561 ]112
15 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561 1/2 [ 4 ธ.ค. 2561 ]157