เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองประปา

   
  นางปาลิดา  ทวีสิน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา  

โทร. 096-4144224

   
 
    - ว่าง -  

  หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง (ต้น)  
 
  - ว่าง -
นายธงชัย  วงษ์ชู
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน


โทร. 087-960372
     
  นางสาวมลิวัลย์  หนูเหลือง     นายศักดิ์ชัย  ไพเราะ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    พนักงานจดมาตรวัดน้ำ