เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ลูกประคบ

ราคา  :   50-100    บาท

ผลิตโดย  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์

จำนวนผู้เข้าชม  :   20  ท่าน


 

น้ำสมุนไพร

ราคา  :  10  บาท

ผลิตโดย  :  นางสาวพนม  พิกุลทอง

จำนวนผู้เข้าชม  :   10  ท่าน

   

ขนมไทย

ราคา  :  10-20  บาท

ผลิตโดย  :  นางสมพร  ไพเราะ  (ป้าแดงขนมไทย)

จำนวนผู้เข้าชม  :   15  ท่าน

   

พริกแกงเผ็ด

ราคา  :  10-20  บาท

ผลิตโดย  :  นายสิงโทน   แสนแสง

จำนวนผู้เข้าชม  :   8  ท่าน

   

นวดแผนไทย

ราคา  :  150  บาท/ชั่วโมง

ผลิตโดย  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์

                  (นางสุมิตรา  บุญเกิด)

จำนวนผู้เข้าชม  :   35  ท่าน

   

พวงหรีด

ราคา  :  350-1,500  บาท

ผลิตโดย  :  นางสาวขนิษฐา   อินทร์ตา

จำนวนผู้เข้าชม  :   35  ท่าน

   

ดอกไม้จันทน์

ราคา  :  10  บาท/ช่อ

ผลิตโดย  :  ร้านโกพาณิชย์

จำนวนผู้เข้าชม  :   50  ท่าน


น้ำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

ราคา  :  40  บาท/ขวด

ผลิตโดย  :  นายชัชวาลย์  พุพงษ์

จำนวนผู้เข้าชม  :   100  ท่าน


ปลาดุกเลี้ยงบ่อปูนซีเมนต์

ราคา  :  50  บาท/กิโลกรัม

ผลิตโดย  :  นายสรัล  วงษ์ประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม  :   200  ท่าน