เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองช่าง

 
นางจันทัย  ตอนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 -ว่าง-
 -ว่าง-
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
 
 
นางสาวบังอร  ค่ายมั่น
นายนิกร  ราชบัณฑิต
นางสาวสมส่วน ไทยเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป