เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 นายอัครเดช อารี
 นายกเทศมนตรี
โทร.089-8335425
   
 นายตี๋ เนตรสี  นายสัมฤทธิ์ สุพรรณ์
 รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
โทร.089-0022594 โทร.081-6933968
 
 นายภัทรชัย ทิพยสุข นายสมชาย จำเริญ
 เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.081-4281070 โทร.093-5928241