เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 นายอัครเดช อารี
 นายกเทศมนตรี
โทร.089-8335425
   
 นายตี๋ เนตรสี  นายสัมฤทธิ์ สุพรรณ์
 รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
โทร.089-0022594 โทร.081-6933968
 

นายชัชวาลย์  พุพงษ์ นายสมชาย จำเริญ
 เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.098-5651964 โทร.093-5928241