เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]5
2 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]8
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมารณ 2567 ไตรมาสที่1 [ 12 ต.ค. 2566 ]4
5 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2566 ]31
6 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]42
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]50
8 ประกาศการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]30
9 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]30
10 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]124
11 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]126
12 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 ม.ค. 2565 ]161
13 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]157
14 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]125
15 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]131
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]139
17 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]151
18 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]137
19 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]137
20 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 ต.ค. 2558 ]147
 
หน้า 1|2