เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2566 ]2
2 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]9
3 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]19
4 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]92
5 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]96
6 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 ม.ค. 2565 ]131
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]128
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]92
9 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]100
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]102
11 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]112
12 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]106
13 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]105
14 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 ต.ค. 2558 ]110
15 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]102
16 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 542 ]108