เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2563


การประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่สอง  ประจำปี 2563  วันที่  14  กรกฎาคม  2563