เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (งานป้องกัน)


ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์