เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานสถิติข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]18
2 รายงานสถิติข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]17
3 รายงานสถิติข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]113
4 รายงานสถิติข้อมูลด้านการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]92
5 บันทึกข้อความรายงานสถิติข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]88
6 รายงานสถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ระดับสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (มิถุนายน2562-พฤษภาคม 2563) [ 15 มิ.ย. 2563 ]137
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]92
8 รายงานสถิติการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]128
9 รายงานสถิติการบริการประชาชนของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]87
10 รายงานสถิติการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]138
11 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-เดืิอนพฤษภาคม 2562) [ 30 พ.ย. 542 ]134