เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การจัดทำและการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 15 มี.ค. 2566 ]14
2 คู่มือ การบันทึกข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ผ่านระบบ INFO [ 10 มี.ค. 2566 ]14
3 คู่มือการปฎิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 22 ก.ย. 2565 ]20
4 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 19 ก.พ. 2563 ]98
5 คู่มือ - การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 9 ธ.ค. 2562 ]128
6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการบริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2562 ]135
7 คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 13 ก.ย. 2562 ]94
8 คู่มือ การจัดเก็บรายได้ [ 25 ก.ย. 2561 ]89
9 ประกาศ วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]84
10 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ย. 2560 ]89
11 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 10 เม.ย. 2560 ]93