เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2565
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]1
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]1
3 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]1
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]2
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]2
6 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]1
7 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]2
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]3
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]1
10 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]1
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]1
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป [ 2 มี.ค. 2565 ]2
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]1
14 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]1