เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์


วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์  เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยมีวาระการปะชุม ดังนี้

1.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติแผนการเงินประจำปี พ.ศ. 2566

2.เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

2023-11-24
2023-11-10
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-20
2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28