เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์


วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์  เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยมีวาระการปะชุม ดังนี้

1.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติแผนการเงินประจำปี พ.ศ. 2566

2.เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

2023-04-25
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-16
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-08
2023-03-01
2023-03-01