เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ


เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2566  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  จัดกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  เพื่อปลูกฝังค่านิยม  อุดมการณ์  ความจงรักภักดี  การปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบัน ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28
2023-06-14
2023-06-12
2023-04-25
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-21