เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 3 ก.ค. 2563 ]57
2 คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]53
3 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอกลับเข้ารับราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]69
4 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]72
5 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]64
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]66
7 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 เรื่อง [ 20 เม.ย. 2563 ]66
8 หารือการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานจ้างทั่วไปถึงแก่ความตาย [ 29 ม.ค. 2563 ]65
9 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 22 พ.ย. 2562 ]74
10 พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]149
 
หน้า 1|2|3|4