เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]58
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]86
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]84
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]80
5 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]218
6 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]199
7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 30 พ.ย. 542 ]213
8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ [ 30 พ.ย. 542 ]211
9 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 542 ]206
10 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]207
 
หน้า 1|2