เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]53
2 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ หนึ่ง ประจำปี 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]62
3 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]77
4 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]75
5 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]74
6 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]89
7 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]87
8 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]82
9 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]89
10 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]84
 
หน้า 1|2