เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
งานกิจการสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]56
2 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 21 ต.ค. 2563 ]52
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]63
4 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]75
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]74
6 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ สอง ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]70
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]74
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]72
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]78
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]83
 
หน้า 1|2|3|4